Mulligan D1/D2 + CMP examen

cmp

De volgende 3 stappen op weg naar de status Certified Mulligan Practitioner ofwel Mulligan Therapeut!
Stap 1 = Mulligan theorie-examen + (minimaal) 1 x herhalingsdag (Mulligan D1-HHdag)
Stap 2 = Mulligan D2-testdag
Stap 3 = Examen Certified Mulligan Practitioner 

"To give an indication of the Concept's level of acceptance - the director of the American Olympic Sports Medicine Team has recently insisted that all in their large team who treat athletes must be Certified Mulligan Practitioners (CMPs)"

De voordelen van de status Certified Mulligan Practitioner/Mulligan Therapeut

  • U mag zich na het behalen van het CMP-examen, Certified Mulligan Practitioner noemen en/of (gecertificeerd) Mulligan Therapeut
  • Uw naam komt op de internationale en nationale Mulligan website te staan
  • Kortingen op cursussen van Mulligan Opleidingen
  • Het is toegestaan te adverteren met het feit dat u gecertificeerd Mulligan Therapeut bent, u mag het CMP-logo gebruiken en u kunt de speciale folder CMP/Mulligan Therapeut verkrijgen voor uw praktijk om patiënten te informeren over de methode 

Hoe wordt u Certified Mulligan Practitioner/Mulligan Therapeut?

Stap 1 - Het theorie-examen + (minimaal) 1x herhalingsdag (Mulligan D1-HHdag)
Voorwaarde voor deelname is dat u eerst Mulligan ABC heeft afgerond.
Voor het theorie-examen dient u het groene boekje Manual Therapy (6th edition) van Brian Mulligan goed te bestuderen. U krijgt tijdens het theorie-examen hierover 40 meerkeuze-vragen. U mag maximaal 8 fouten hebben.
Mogelijkheid voor het afleggen van het theorie-examen tussen 07.30-08.30 uur vooraf aan de D1-Herhalingsdag. 
Tijdens deze herhalingsdag gaat het om herhalen, verfijnen, verdiepen en kennis uitwisselen onder leiding van een Mulligan docent.

Stap 2 - inschrijven voor Mulligan D2-testdag
Stap 2 kunt u zetten wanneer u het theorie-examen met positief resultaat heeft afgelegd en minimaal 1x een herhalingsdag (Mulligan D1-HHdag) heeft gevolgd.
De Mulligan D2-dag is een testdag, een soort proefexamen waarin u uw vaardigheden aan de docenten dient te demonstreren.
Voor deelname dient u de Mulligan technieken goed te beheersen. Hiervoor dient u dus vooraf intensief te oefenen.
Wij adviseren te oefenen met een oefenmaatje of oefengroepje. Wij adviseren ook hierbij de CD-rom Mulligan Practitioner optimaal te gebruiken.
U ontvangt binnen 2 of 3 dagen na de Mulligan D 2-dag wel of geen uitnodiging om aan het Certified Mulligan Practitioner deel te kunnen nemen. 

Stap 3 - het Certified Mulligan Practitioner Examen
Voor het praktijkexamen krijgt u 12 praktische opdrachten die volgens de principes van het concept dienen te worden uitgevoerd. U wordt ingedeeld samen met een andere kandidaat, die tijdens het examen uw proefpatiënt is (en andersom). 
U kunt alleen deelnemen aan het CMP-examen indien u vooraf het theorie-examen hebt behaald, indien u minimaal 1x een herhalingsdag (Mulligan D1-HHdag) heeft gevolgd en indien u positief bent beoordeeld door de docenten tijdens de Mulligan D 2-testdag.  

Tijdens het praktijkexamen is het van belang de gevraagde technieken volgens de bekende parameters, een goede uitgangshouding, passieve mobilisatie door therapeut en actieve beweging door patiënt, "overpressure"etc, toe te passen. 

Het CMP-examen kost u ongeveer één dagdeel. U ontvangt een examentijd waarop u aanwezig moet zijn. Uitslag volgt direct na afloop van het examen. 

Locatie: Vught

Kosten: 
Theorie-examen € 45,--
Mulligan Herhalingsdag /Mulligan D1-dag € 225,--
Mulligan D-testdag € 225,--
CMP-examen € 150,--
Totale kosten € 645,-- 

Daarnaast adviseren wij u een abonnement te nemen op de MULLIGAN™ Concept app via www.mulliganconceptapp.com Deze app kost u slechts €2.45 per maand en vormt een uitermate handig naslagwerk om te studeren. (Meer dan 150 videoclips van de technieken.)

Aantal deelnemers: maximaal 8 tijdens het CMP examen

Cursustijden blok D: 09.00 - 16.30uur, voor het examen ontvangt u een exacte tijd. (Theorie vooraf aan D1-HHdag)

Didactische werkvorm blok D: testen praktische skills

Accreditatiepunten: 12 punten, (D1 en D2 dag samen), en 8 punten voor het CMP examen (voor algemeen register of manueel register). De 8 punten voor het examen ontvangt u alleen wanneer u slaagt voor het examen. De punten voor het D-blok krijgt u ongeacht u slaagt of niet.

Ga de uitdaging aan, wordt Certified Mulligan Practitioner/Mulligan Therapeut!