Cursus Voorwaarden

Inschrijving voor de cursussen is alleen mogelijk voor (verbijzonderde) fysiotherapeuten en artsen.
Wanneer u het inschrijfformulier volledig invult en verzendt, gaan wij ervan uit dat u zich definitief aanmeldt voor deelname en akkoord gaat met onderstaande cursusvoorwaarden.

Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. U wordt automatisch op de deelnemerslijst geplaatst, tenzij u binnen twee weken na inschrijving een ander bericht van ons ontvangt. Zodra u een bevestiging van uw inschrijving ontvangt (niet van uw aanmelding, maar van uw inschrijving), bent u definitief ingeschreven.

De kosten voor de cursussen van Mulligan Opleidingen kunt u vinden bij de gegevens m.b.t. de respectievelijke cursussen.

Het cursusgeld moet uiterlijk drie weken voor aanvang van de cursus zijn overgemaakt. U ontvangt in uw mailbox de factuur voor de desbetreffende cursus waarvoor u hebt ingeschreven.

U wordt verzocht een (niet al te grote) handdoek mee te nemen naar de cursus voor het oefenen van een aantal praktische huiswerktechnieken. Het is niet toegestaan tijdens de cursusdagen te filmen of fotograferen en/of geluidsophamen te maken. Uw docenten op deze cursus zijn René Claassen en Peter van Dalen, beide lid van de Mulligan Concept Teachers Association (MCTA).

De cursus Trigger Points, Pain and Muscle Tone wordt gedoceerd door Ed Wilson (York, UK), ook lid van de MCTA met assistentie van de Nederlandse docent, René Claassen.

Gebruik van LOGO Mulligan Concept / aanduiding Mulligan Therapeut

Het is niet toegestaan het logo Mulligan Concept te gebruiken op uw eigen website. De naam Mulligan is een geregistreerd woordmerk, de naam Mulligan Concept is geregistreerd zowel in Europa als de rest van der wereld als Trademark en ook het logo is een geregistreerd beeldmerk. Alleen cursisten die met goed gevolg het Certified Mulligan Practitioner examen hebben afgelegd, mogen zich Mulligan Therapeut noemen. 

Bescherming persoonsgegevens: Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan medecursisten of andere personen. T.b.v. het bijschrijven van de accreditatiepunten voor het Centraal Kwaliteits Register worden uw gegevens wel doorgestuurd naar het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie, afdeling Accreditatie Register.

Annulering

Na inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen, waarin u uw inschrijving nog kosteloos kunt intrekken.

Mocht u na inschrijving toch nog onverhoopt verhinderd zijn om de cursus te volgen, wilt u dit dan, met opgaaf van reden, zo spoedig mogelijk aan het secretariaat doorgeven. Restitutie van het cursusgeld kan, met inhouding van 10% administratiekosten, slechts plaatsvinden tot 14 dagen voor aanvang van de cursus. Er wordt geen geld gerestitueerd voor niet gevolgde cursusdagen.

U dient de cursus drie weken van te voren te betalen, maar indien u ondanks aanmaningen nog niet heeft betaald en u gaat de cursus dan nog annuleren zonder zeer urgente reden, dan wordt u 25% van het cursusgeld in rekening gebracht, zijnde administratieve kosten en misgelopen inkomsten door de organisatie. Immers op zo'n kort termijn is een vrijgekomen plaats nog moeilijk te vervullen.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid de data van de cursussen goed te noteren in uw agenda. Mocht u niet op komen dagen op een cursusdag of cursusdagen, zonder u van te voren af te melden met zeer urgente reden, dan geldt dat u geen aanspraak meer kunt maken om deze cursusdagen op een ander tijdstip in te halen!
Ook ontvangt u geen restitutie van cursusgeld.
Onder urgente redenen valt NIET: op vakantie zijn, geen oppas kunnen vinden, dat de dagen in de praktijk plotseling niet goed uitkomen etc.
Onder urgente redenen verstaan wij alleen medische redenen, zoals ziek zijn, een operatie moeten ondergaan, naasten die op sterven liggen of een begrafenis (van iemand zeer dichtbij). Dit moeten wij zo strict stellen, omdat het schuiven met cursusdata zeer moeizaam is wanneer cursussen al volgeboekt zijn. Het inhalen van een gemiste cursusdag kan dan soms pas heel veel later en het kan gebeuren dat dit alleen op een locatie kan, die voor u misschien niet ideaal is. 

Bijzondere omstandigheden: 
docent plotseling ziek of door zeer urgente reden verhinderd
Uiteraard kan het ook gebeuren dat de docent door ziekte of andere zeer urgente omstandigheden plotseling verhinderd is. Belangrijk voor u is dan te weten dat u uw cursusgeld retour ontvangt. De organisatie Mulligan Opleidingen is evenwel niet verantwoordelijk voor uw misgelopen inkomsten omdat u deze dagen had vrijgehouden. U kunt dus in die situatie Mulligan Opleidingen niet verantwoordelijk stellen. Het is belangrijk voor u om dit te weten.


Aanvangstijd
De Mulligan ABC cursussen starten in het algemeen om 07.45 uur (zaal open om 07.15 uur) tot 15.15 uur. Onze andere cursussen starten meestal om 09.00 uur tot 17.00 uur.

Klachtenprocedure

  • Indien een cursusdeelnemer een klacht heeft over een cursusactiviteit is onderstaande klachtenprocedure van toepassing.
  • Klachten die snel zijn op te lossen kunnen mondeling aan Mulligan Opleidingen worden gemeld. Mulligan Opleidingen zorgt voor een snelle afhandeling. Andere klachten worden via de hier beschreven procedure afgehandeld.
  • De klacht moet door de cursusdeelnemer uiterlijk 7 dagen na afloop van de cursus schriftelijk (via post of email) en zo gedetailleerd mogelijk aan Mulligan Opleidingen worden gemeld (secretariaat Lijsterbeslaan 16, 5263 EP Vught of info@mulliganconcept.nl). Na ontvangst bevestigt Mulligan Opleidingen binnen 1 werkdag de ontvangst.
  • Mulligan Opleidingen reageert schriftelijk uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van de klacht. Indien Mulligan Opleidingen meer tijd nodig heeft voor onderzoek naar de klacht zal Mulligan Opleidingen dat binnen 4 weken kenbaar maken en daarbij ook aangeven hoeveel tijd maximaal nodig is om een schriftelijke reactie te geven.
  • Mulligan Opleidingen handelt klachten op professionele wijze af.
  • In geval van blijvende geschillen zal Mulligan Opleidingen een onafhankelijke derde instantie inschakelen (mediator). In dat geval zal het Centrum Onderwijs Mediation worden ingeschakeld. Eventuele uitspraken van de mediator zijn voor Mulligan Opleidingen bindend en zullen zo snel mogelijk uitgevoerd worden.
  • Mulligan Opleidingen gaat op vertrouwelijke wijze met klachten van cursusdeelnemers om.
  • Klachten en de wijze waarop ermee is omgegaan worden geregistreerd door Mulligan Opleidingen en voor minstens 5 jaar bewaard.