Research

In de afgelopen jaren is er veel internationaal onderzoek gedaan naar de effecten van het Mulligan Concept met onweerlegbare positieve resultaten. 
Er zijn aan de hand van wetenschappers binnen het vakgebied, als bijvoorbeeld Bill Vincenzino, Toby Hall, Darren Rivett, Wayne Hing, Sue Reid, meer dan 34 zeer goede RCT's verschenen, waaronder een artikel dat in de top 15, beste trials staat ( PEDro, Physiotherapie Evidence Database).  In totaal zijn er wel meer dan 200 wetenschappelijke artikelen te vinden over het Mulligan Concept. U kunt al deze titels vinden via www.bmulligan.com/research/articles-whitepapers/

Mocht u geïnteresseerd zijn zelf een onderzoek op te starten, dan is het goed voor u te weten dat u een verzoek kunt indienen voor fincanciële ondersteuning bij het opzetten en doen van onderzoek naar de methode via de international website, www.bmulligan.com