M.C.T.A.

De Mulligan Concept Teachers Association (MCTA) bestaat sinds 1995. De organisatie is in het leven geroepen om Brian Mulligan te ondersteunen bij het verspreiden van zijn concept en te zorgen voor uniformiteit en een goede kwaliteit van de cursussen. Op dit moment telt de organisatie wereldwijd ruim 50 leden.

De leden ontmoeten elkaar regelmatig op regionale en wereldwijde bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomst worden ontwikkelingen met betrekking tot het concept uitgewisseld en de praktische vaardigheden aangescherpt.

Van ieder cursist vloeit een deel van het inschrijfgeld naar een fonds. Dit fonds stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar de achtergrond van het Mulligan Concept.

De eerstvolgende wereldwijde meeting vindt plaats in Sydney (Australie) in mei 2015. Aan de meeting zal ook weer een wetenschappelijk congres worden gekoppeld.